Luisteren


"Wat kan je dan doen met klank?" is een vraag die regelmatig wordt gesteld. 

Het antwoord is: "Veel."


Maar het begint met "niet-doen".


In het westen ligt de nadruk op actie. Er is een probleem (of wens) en we neigen er naar dit direct te vertalen naar: 

"En wat gaan we er aan doen?!" Want als je niets doet, gebeurt er ook niets. Toch?

In termen van energie is dit een heel mannelijke reactie: actief, naar buiten- en oplossingsgericht.

Wat gaan we doen? Want doen we niets, dan gebeurt er niets.


Deze mannelijke denkwijze domineert nog steeds ons westerse denken.

Maar we kunnen er voor kiezen meer nadruk te leggen op een balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke.


Beiden behoren even veel aan bod te komen voor een gezond evenwicht.


Vanuit deze zienswijze hoort er evenveel aandacht uit te gaan naar zowel het "doen" als naar het  "niet-doen". En zo is het ook in het werken met klank.


Dus: Wat gaan we doen? Wel nu, eerst maar even niets.

                                                 

Werken met klank begint, eindigt en staat of valt met stil worden en luisteren.


Het voorkomt een onbezield gerammel op pannen en potten, toeters en bellen.

We luisteren. Wat is hier aanwezig? Nu, op dit moment?

Vanuit dit luisteren (het vrouwelijke element), dit "niets", ontstaat er altijd iets. Kunnen we gaan "doen" (het mannelijke element).


Deze luisterende houding nemen we mee wanneer we met een of meerdere kinderen of volwassenen en klank willen gaan werken.


En soms is alleen al deze vorm van onversneden aandacht genoeg om een probleem zichzelf te laten oplossen.

Hoeft er niet eens meer iets "gedaan" te worden. Nu ja, misschien nog even voor de vorm en het plezier.


Stil worden en luisteren zijn de meest fundamentele klankwerktuigen die ons ter beschikking staan!Meditatie


Meditatie heeft alles van doen met stil worden en luisteren.

Voor wie meer wil weten over (het beoefenen van) meditatie zijn hier ter inspiratie enkele links.Thuisopdrachten


Dagelijkse Klank-Stilte meditatie (spirituele laag)


Eerste week heel kort drie schalen bespelen gevolgd door 10 minuten stilte.

Let in de stilte op de ademhaling. Wanneer je afdwaalt met je gedachten breng je deze licht en welwillend terug naar de ademhaling. Als het je helpt kan je iedere keer tot tien proberen te tellen. Wanneer je bij drie afgeleid bent dan begin je weer bij één. Je beëindigt de meditatie door één keer één klankschaal aan te slaan en te luisteren tot de klank in de stilte is teruggekeerd. De tweede week gebruik je vooraf twee klankschalen. De derde week sla je een of enkele keren één schaal aan. (NB: dit keer zijn er maar twee weken tot de volgende lesdag dus deze drie stappen over deze 2 weken verdelen)Let op je gevoelens en gedachten (emotionele en mentale laag)


Door de dag heen opschrijven van negatieve beperkende gedachten en gevoelens. Ook bijvoorbeeld weerstand, indien dit het geval is, tegen de klank-stilte meditatie noteren. Meenemen naar de volgende lesdag.Klankmassage (fysieke laag)


Eén volledige klankmassage (fysiek) geven aan een volwassen proefpersoon.

Schrijf voor je zelf een kort verslag: datum, wie (man/vrouw en leeftijd), wat viel je op, welke vragen er omhoog kwamen.

Vraag (bijvoorbeeld de volgende dag of iets later) om feedback van de proefpersoon en schrijf deze er bij.
De vraag om feedback stel je niet vooraf, geef gewoon achteraf aan dat je later nog contact wilt opnemen (en spreek af wanneer - bijvoorbeeld na een of enkele dagen -) om te horen hoe hij/zij het heeft beleefd.
Vooraf niet benoemen dat je feedback gaat vragen. Je wilt namelijk niet dat mensen bewust gaan opletten wat er gebeurd.
Wanneer ze in slaap vallen en niets hebben gemerkt is dat namelijk ook prima. 

Vragen en ervaringen kun je aan het begin van de volgende lesdag inbrengen.
Leerzaam voor iedereen.Lezen


Het boekje "Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus" van Henk Fransen en Arnout Visscher geeft heel beknopt en overzichtelijk weer hoe je kan werken met de verschillende lagen in het dagelijks leven. Goed voor de beeldvorming van wat gezondheid is en hoe je deze kan bevorderen. Het geleende boek de volgende lesdag mee terug nemen.3 Klankervaringen


Het zelf ondergaan van klankmassages en/of klanksessies levert zeer veel informatie op over het werken met klank.

Gedurende de opleiding word je geacht drie van zulke ervaringen te ondergaan. Dat mogen drie verschillende ervaringen zijn maar je kan er ook voor kiezen de verdieping in te gaan door drie keer een zelfde klankaanbod of klanksessie te ondergaan.

Dit kan bij één van de docenten maar in overleg ook ergens anders.


Copyright @ All Rights Reserved