Coaching bij kinderen

 

Wanneer je individueel met kinderen werkt liggen spelen met klank en coachen met klank dicht
bij elkaar.

 

Hier nogmaals een stukje uit het boek "Muziektherapie met klankschalen" van Christina.

Dit keer beschrijft ze hoe ze individueel werkt met kinderen van vijf/zes jaar oud.

 

Lees meer: Ervaringen met kinderen - ChristinaProefjes

 

Wanneer je een "brug" zoekt om naar het beleven van klank te komen kunnen "proefjes" doen behulpzaam zijn. Je zoomt dan niet in op de beleving van geluid en laat daarmee het gevoelsleven buiten spel. Wat je doet is immers alleen maar een "proefje", een onderzoek naar klank. Een gemakkelijke stap voor wie gewoon is om vooral vanuit het hoofd, het cognitieve, iets nieuws te benaderen.

Vanuit spelenderwijs met proefjes op onderzoek gaan kan je vervolgens stapsgewijs naar de innerlijke beleving van klank toe werken.

 

De website www.proefjes.nl  kent ook de categorie "proefjes met geluid".

Hier, met toestemming van de eigenaar de link : proefjes met geluid

 

Het pdf-bestand "Practica Geluid" van Bètavakken.nl is ook op deze webpagina  gebaseerd.Coaching en Kindercoaching


Jeannette Kuik - Stam is erg uitgesproken over coachen. Dit begint bij je zelf leren kennen. Waar zitten je eigen werkpunten? Wat mag bij je zelf aandacht hebben? 
Ze heeft je hier tijdens de lesdag aan laten proeven.
Voor als je het leuk vindt om iets van haar te lezen zijn hier twee artikelen.
Eén meer algemeen artikel over kindercoaching (De Koets) en één artikel over wat zij een belangrijk keerpunt vindt in het leven van het kind (Crisis van het negende levensjaar)


Overigens hanteert Jeannette voor het coachen van kinderen de leeftijd van negen jaar. Vóór die tijd kijkt het kind nog "met de ogen van zijn ouders".

De coaching van deze kinderen jonger dan negen jaar loopt dan ook via de ouders.

Het kind wordt geholpen doordat de ouders bewust worden van hun eigen handelen en beleving van hun kind(eren)..


Hier onder twee artikelen van haar hand over kindercoaching:


"De Koets"


"Crisis van het negende jaar"


Jeannette zingt ook de tweede stem op het lied dat ik voor haar opleiding schreef.

Voor wie wil…… Kind van negen


Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en andere vraagtechnieken gecombineerd met klank


Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en andere vraagtechnieken waarbij je iemand in zichzelf het een en ander na laat voelen krijgen grote meerwaarde wanneer je ze combineert met klank.
Voordelen van vraagtechnieken in combinatie met klank:


1. Klank neemt je gemakkelijk mee terug naar je zelf (ofwel: aandacht reist

    gemakkelijk op klank).


2. Door welluidende boventoonrijke klanken kom je snel in de meer ontspannen

    alpha-staat waardoor je beter in je zelf kunt navoelen en er gemakkelijker

    creatievere oplossingen gevonden worden.


3. Omdat, door klank toe te voegen, meer delen van de hersenen bij het proces

    betrokken zijn worden het nagevoelde en de besproken suggesties beter

    opgenomen en uitgevoerd.


Je kan bestaande gespreks- en vraagtechnieken nemen maar na enige tijd zal je merken dat je ook zelf hierover ideeën krijgt.

Ter inspiratie zou je eens kennis kunnen nemen van bijvoorbeeld "de helende reis voor kinderen" van Brandon Bay of het "zelfonderzoek" van
Arlette Neuteboom (klik hier om het "zelfonderzoek" te lezen).
Coaching: "Over de brug... en hoe nu verder? "


Thuisopdrachten


Dagelijkse meditatie


De dagelijkse meditatie in stilte voortzetten.Werkplan klankschaalmassage (zinvol maar optioneel)


Het schrijven van een eigen werkplan voor een klankmassage is een zinvolleoefening. Het vraagt van je om met afstand te klankmassage te overdenken en te kijken of er een andere of aanvullende invalshoek omhoog komt nu je los van de praktijk hierover je gedachten laat gaan.
Let wel, deze opdracht is optioneel.  

De volgende lesdag oefenen we, zij het met een ander uitgangspunt, opnieuw met het geven van een klankschaalmassage. Zorg dat je of je aantekeningen van het geven van een klankschaalmassage bij je hebt, danwel - wanneer je aan het schrijven van een eigen werkplan bent toegekomen - zelf een werkplan (al dan niet uitgeschreven) als basisplan of uitgangspunt hebt.
Uiteraard niet om je zelf er verplicht aan te houden maar meer als startpunt en/of plan achter de hand.Proefsessie coaching gesprek met klank


Vraag iemand of je de techniek van de oplossingsgerichte gespreksvoering begeleid met klank op hem/haar mag uitproberen en schrijf een kort verslagje hiervan. Hoeft niet woordelijk weergegeven te worden. Een globale aanduiding van probleem, wat goed of juist moeizaam ging en of het lukte tot een behulpzame afspraak/oplossing te komen is voldoende.


Optioneel: uitwisseling klankschaalmassage


Een klankschaalmassage uitwisselen met een medecursist is een goede manier om feedback te krijgen van iemand die zelf ook met klank werkt. Hoe heeft hij/zij jouw manier van een klankschaalmassage geven beleefd en welke vragen, tips of opmerkingen kwamen bij hem/haar op? Bovendien kan je leren van de verschillen van aanpak en in gesprek gaan over waarom je wat vooraf, tijdens en na de klankschaalmassage juist wel of niet hebt gedaan.3 Klankervaringen


Het zelf ondergaan van klankmassages en/of klanksessies levert zeer veel informatie op over het werken met klank.

Gedurende de opleiding word je geacht drie van zulke ervaringen te ondergaan. Dat mogen drie verschillende ervaringen zijn maar je kan er ook voor kiezen de verdieping in te gaan door drie keer een zelfde klankaanbod of klanksessie te ondergaan.

Dit kan bij één van de docenten maar in overleg ook ergens anders.


Copyright @ All Rights Reserved