Reizen op klank


(auteur: Pim de Groot)


Het onderdeel "Reizen op klank" verwijst binnen de opleiding naar reizen in de zielenwereld. Andere namen hiervoor zijn trancereis en  sjamanistische reis. Het verschil met een geleide fantasie-reis/geleide visualisatie is dat we hier daadwerkelijk met ons bewustzijn op reis gaan.
We blijven dus niet binnen de eigen fantasiewereld en volgen ook geen uitgestippeld fantasieverhaal maar nemen een kijkje in de onderliggende zielenwereld.


Ik heb enige tijd nodig gehad om te realiseren dat de sjamanistische reis daadwerkelijk een reis in een wereld voorbij onze eigen afgezonderde individualiteit is. Wat mij persoonlijk erg geholpen heeft om dit aan te kunnen nemen, is dat na het maken van vele sjamanistische reizen "helpers" (zoals deze zich ook tijdens de sjamanistische reis laten zien) spontaan verschenen tijdens het geven van klanksessies en -massages (zie hiervoor ook de blog"Klankmassage, klankheling & soundhealing"). Hun hulp bleek niet alleen voor mij maar ook regelmatig voor diegene die een klanksessie of - massage onderging waarneembaar te zijn geweest.


De allereerste keer hoorde ik hierover iets terug van een vrouw die mij vertelde dat het zo bijzonder was dat zij zich had kunnen ontspannen terwijl ze op haar rug lag. Ze voelde zich namelijk altijd, wanneer zij op de rug lag, te kwetsbaar om zich aan ontspanning over te kunnen geven. Maar nu was dit voor het eerst gelukt omdat tijdens de klanksessie het rondom haar hart "open ging".

Ik had zelf tijdens deze sessie een helper een lichtstraal van bovenaf zien begeleiden naar haar hart en haar omschrijving klopte precies met wat zichtbaar was geweest.


Het is niet bij deze ene keer gebleven. Soms weet ik dat ik moet blijven trommelen op een schaal omdat er nog aan het rechterbeen gewerkt wordt. Soms zie ik een helper bij hoofd of schouder aan het werk, wordt er met een kleur gewapperd, is er spontaan een lichtstraal aanwezig of duiken er beelden op die degene die ligt ook ziet. Lang niet altijd maar te vaak om dit nog als "slechts" mijn eigen fantasie af te doen worden deze gewaarwordingen ook door de ontvanger van de klanksessie benoemd zonder dat ik er over begin.
Positionering binnen de opleiding


Welke plaats neemt reizen op klank in de opleiding in? 

Het mag duidelijk zijn dat je niet getooid in verenkleed, dansend en trommelend een klas, verzorgingshuis of welke reguliere instelling dan ook, binnen komt en kinderen of volwassenen sjamanistisch laat reizen. Kinderen en in eerst einstantie ook (gezonde) volwassenen laat je kennis maken met hun eigen innerlijke rijkdom en je stimuleert hun fantasie en creativiteit maar je doet dit op een manier die praktisch en concreet is.

Bijvoorbeeld door een klank-fantasie reis, een klankspel of een kleine visualisatie. Kortom door iemand met behulp van klank thuis te brengen bij zich zelf en daarover in gesprek te gaan en/of naar aanleiding van de klankervaring bijvoorbeeld een tekening, schilderij of gedicht te laten maken. Geen "hocus pocus". Concreet en vertrouwd.


De eerste reden dat reizen op klank toch in de opleiding zit is omdat het belangrijk is de reikwijdte van werken met klank volledig te kennen. En daarmee ook de reikwijdte van ons menszijn. Daar hoort de mogelijkheid van reizen in de zielenwereld bij.

Natuurwetenschappelijk is deze zielenwereld uiteraard moeilijk te bewijzen. Feit is wel dat door alle volkeren en tijden heen er een traditie is geweest van mensen (sjamanen) die met behulp van klank beweerden in de zielenwereld te kunnen reizen en er verrassende resultaten mee behaalden.


De tweede reden dat reizen op klank in de opleiding is opgenomen is dat, hoewel je daar niet op in zet, het kan gebeuren dat een iemand tijdens het werken met klank, maar ook thuis tijdens een nachtelijke droom of overdag tijdens een dagdroom spontaan iets van deze zielenwereld beleeft
en je daar iets over verteld. Het is dan in je voordeel wanneer je niet onbekend bent met deze wereld en er het liefst zelf enige ervaring in hebt opgedaan.


Bijzondere (ziele)ervaringen van zowel kinderen als volwassenen worden nog altijd gemakkelijk afgedaan als "slechts" fantasie. Daarmee we 'verarmen' we onze werkelijkheid, maken we haar "één-dimensionaal", én leren we elkaar om deze waardevolle ervaringen weg te stoppen of op zijn minst om er niet over te praten. Dat is jammer.


Zelf herinner ik mij tot op de dag van vandaag een droom waarin "iemand" mij zei dat je wel degelijk "om het hoekje" kon kijken en "hij" liet mij letterlijk zien waar dat "hoekje" was. Ik wist dat je daarmee kon kijken in het leven na dit leven. Toen het onderwerp leven na dit leven die dag daarna op school besproken werd zei de lerares (die ik overigens zeer graag mocht) dat niemand kon weten hoe het leven hierna er uit zag omdat je er niet even kon kijken. Waarop ik vertelde dat iemand mij had laten zien dat dit wél kon.


Toen de lerares vroeg wie dat dan was kon ik mij dat op dat moment niet herinneren. Pas later wist ik weer dat ik het in een droom had mogen zien. De juf zei begripvol maar resoluut dat dit echt niet kon en de hele klas lachte. Je snapt dat dit mij niet gestimuleerd heeft hier verder over te praten. Ik zat toen in de tweede klas (groep 7 tegenwoordig) maar ik "zie" nu nog dat droombeeld scherp voor me.


Van oudsher (onder andere in de middeleeuwen) werden dromen ervaren als directe aanrijking van God of van ons innerlijk weten. Juist door deze ervaringen een legitieme plaats in ons leven te geven krijgt ons leven extra betekenis. Een van de oorzaken van de toename van het aantal depressies en zelfmoorden in de westerse samenlevingen is het ontbreken van het gevoel dat het leven zin heeft en dat het betekenisvol is dat juist jij hier bent. Contact met onze innerlijke rijkdom en met de zielenwereld voorbij ons zelf is in deze bijzonder heilzaam.


Door de invloed van het geïnstitutionaliseerde Christendom zijn we in onze westerse samenleving de individuele innerlijke beleving tot iets onwerkelijks, weinig waardevols ("het is maar een droom....") en soms zelfs iets bedreigends gaan ervaren. Een vergissing die we nu stukje bij beetje weer mogen rechtzetten. Belevingen van deze aard zijn gezond makend wanneer ze op een gezonde manier onderdeel mogen zijn van het dagelijkse leven.


Praktisch gezien betekent dit dat we de waarde willen erkennen van de eigen innerlijke belevingen (droom, fantasie, zielenwereld) zonder dat we het zweverig of beangstigend maken. Een nuchtere benadering in alledaagse termen is daarbij zinvol."De regels voor een trancereis"


(Christina Boudewijns de Kaste)


Basisregels:


1. We reizen alleen in de drie op de lesdag besproken werelden: de midden-,

    boven- en onderwereld.


2. We reizen altijd dezelfde weg heen en terug, naar ons vaste uitgangspunt.


3. De boom, ons staand persoon, de "verlichte" snelweg.


4. We vragen altijd om aanwezigheid en hulp van onze helpers en krachtdieren.


5. We blijven focussen op ons doel, aandachtspunt. Dat "halen" we en we   

    negeren de rest.


6. We zetten hiervoor onze persoonlijkheid in.


7. Alles wat je nodig hebt, krijg je/vraag je: licht, water, eten, toegangen, koers,

    doel, etc.


8. Koudbloedigen zijn voor gevorderden.


9.      De Nooduitgang: Ben je op een plek waar het niet oké voelt?

a. Zeg je direct je eigen namen: "Ik ben/blijf heel" en stel jezelf heel voor,

    met bescherming.

b. Vraag je helpers, lichtwezens om je direct mee terug te nemen naar je

    vertrekpunt, de boom.

c. Focus stek op je startplek.


Animal Spirits


De kans is groot dat je tijdens de lesdag één of meer dieren bent tegen gekomen.

Deze dieren zijn je helpers en horen bij jou.


Op internet zijn diverse sites die suggesties doen over de kwaliteiten en betekenis van de verschillende dieren. Beter dan dat is het om zelf je te verdiepen in je krachtdier. Hoe leeft het, wat zijn de gewoonten, welke kwaliteiten heeft. Een tekening maken van je krachtdier, mediteren op je krachtdier en thuis zelf trommelend op klankschaal of druk een reisje maken om je krachtdier beter te leren kennen zijn dé manieren om meer over je krachtdier te weten te komen.

Daarnaast is het uiteraard zo dat wat een dier/helper specifiek voor jou kan betekenen je rechtstreeks aan deze helper kunt vragen. 
Door te werken met je krachtdier verdiept de relatie zich en word je bovendien meer vertrouwd met de samenwerking en de trancereis.

De weg van de sjamaan


(auteur: Joke van Koningshove)


Joke van Koningshove is de lerares van Christina en was jarenlang verbonden aan het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. In het artikel "De weg van de sjamaan" bespreekt ze het (core-)sjamanisme, de trancereis en de onderwerpen extractie (verwijderen van niet-eigen energie) en soul retrieval (terugbrengen van verloren kracht).


Een uitbreiding van de trancereis (reizen op klank), sjamanistische oefeningen (met en zonder klank) en extractie gaan geoefend worden in het op dit jaar aansluitende verdiepingsjaar "The Sound Experience".
(De techniek Soul Retrieval wordt uitgelegd en geoefend in een aparte 4-daagse training die alleen op verzoek vanuit het verdiepingsjaar gegeven wordt.)


Klik hier voor de link naar het artikel: "De weg van de sjamaan".

De sjamaan in ons


Wil je meer lezen over het Sjamanisme?


Het boek "De Sjamaan in ons" van Paul Uccusic is een algemeen erkend standaardwerk op dit gebied. Goed leesbaar en zeer informatief.ThuisopdrachtenDagelijkse meditatie


De dagelijkse meditatie in stilte voortzetten.
Vrije kunstzinnige creatie


Denk en voel eens na welke ontwikkeling de opleiding Integraal Klankwerk bij jou in gang heeft gezet.

Dat kan op elk gebied zijn: werken met mensen, werken of beleven van klank, mensbeeld en/of je persoonlijke proces(sen). En speel ook alvast eens met het idee hoe
je dit op een kunstzinnige manier vorm zou kunnen geven. Hierbij kan je denken aan een dans, kleiwerkstuk, tekening, gedicht, beeldhouwwerk, schilderij, collage,
een zelfgeschreven lied, een combinatie van dit alles of iets anders.

Tijdens lesdag 9 presenteer je jouw creatie en licht je deze toe.


Opgelet: begin niet te vroeg dit geheel een vaste vorm te geven. Lesdag 8 (Els Tiggelman) moet nog komen en het kan zijn dat ook deze dag iets bij jou
                 in gang zet wat zich wil laten uitdrukken.
3 Klankervaringen


Het zelf ondergaan van klankmassages en/of klanksessies levert zeer veel informatie op over het werken met klank.

Gedurende de opleiding word je geacht drie van zulke ervaringen te ondergaan.

Dat mogen drie verschillende ervaringen zijn maar je kan er ook voor kiezen de verdieping in te gaan door drie keer een zelfde klankaanbod of klanksessie te ondergaan. Dit kan bij één van de docenten maar in overleg ook ergens anders.

Copyright @ All Rights Reserved