Presentaties


Lesdag zeven is de dag van de presentaties door jullie zelf verzorgd. 
De volgende presentaties zijn langsgekomen:


Femke liet ons proeven aan de rondzang. Nodigde ons daarmee opnieuw uit om onze stem te laten horen, onze ruimte in te nemen, daarbij trouw te blijven aan ons zelf en om soms opnieuw een bevrijdend stapje buiten de comfortzone te zetten. 


Miriam bracht ons in aanraking met schrijven vanuit de "flow". Inspirerend. Maar hoe mooi om, na getrakteerd te zijn op de klank van de klankschalen, te ontdekken dat het vanuit de flow schrijven over het zelfde onderwerp totaal anders was: "dieper?", "meer verstild?", of ...uhm? Bijzonder.

Rob's presentatie was wervelend, speels en plezierig. Het klanken zingen per chakra ging via het klank maken met een bamboe-achtig instrument over in elkaar zeer aangenaam klankschaalklanken aanbieden, liggend en gericht op een van de chakra's overeenkomstig met het intuïtief getrokken mineraal. 


Na de pauze liet Thea ons met een geheel andere benadering opnieuw proeven aan onze eigen stem. Luisterend en onderzoekend afwisselend met en zonder een koker voor de mond werden we meer bewust van onze eigen stem... en uitgenodigd meer in ons zelf te klinken.
Subtiel werden we vervolgens begeleid op de crystal-harp. 

Vervolgens yoga & klank onder begeleiding van Suzanne. Mooi hoe klank, meditatie en yoga met elkaar werden verweven. Met als gevolg een aangenaam aanwezig zijn in ons eigen lichaam. 


Tot slot Catia: ze nam ons mee naar haar geboortedorp in Brazilië. In een cirkel dansten we en lieten we dat wat ons niet meer diende van ons afglijden. Ondertussen vloog Catia met luid getrommel tussen, onder boven en om onze cirkel. Daarna werden we uitgenodigd te gaan zitten of liggen en bood zij al werkend ons aangename klanken aan.


De dag was diep en luchtig tegelijk. Wat een rijkdom.
Dank jullie wel!


NB: foto's hieronder alleen gebruiken met toestemming van ieder die er op staat!!!



De volgende lesdag volgt nog de presentatie van Leila. 



Rondzang

Schrijven
Flow - Klank - Flow

Chakra's & Klank

Zang & Stem

Yoga & Klank

F
F1
F2
F3
F4


Braziliaanse Klanken











Thuisopdrachten



Dagelijkse meditatie


De dagelijkse meditatie in stilte voortzetten.


"Ik adem in en kom tot rust

 ik adem uit en glimlach

 thuis gekomen in het nu

 wordt dit moment een wonder."   (Thich Nhat Hanh)



Vrije kunstzinnige creatie


Denk en voel eens na welke ontwikkeling de opleiding Integraal Klankwerk bij jou in gang heeft gezet.

Dat kan op elk gebied zijn: werken met mensen, werken of beleven van klank, mensbeeld en/of je persoonlijke proces(sen).
En speel ook alvast eens met het idee hoe
je dit op een kunstzinnige manier vorm zou kunnen geven. Hierbij kan je denken aan een dans, kleiwerkstuk, tekening, gedicht,
beeldhouwwerk, schilderij, collage, een zelfgeschreven lied, een combinatie van dit alles of iets anders.


Tijdens lesdag 9 presenteer je jouw creatie en licht je deze toe.


Opgelet: Begin niet te vroeg dit geheel een vaste vorm te geven.
                Lesdag 8 komt nog en het is mogelijk dat ook deze dag iets brengt wat je in deze opdracht mee wilt nemen.



Boek thuis?


Heb je nog het boek "Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus" in huis dan bij deze het verzoek om dit boek de volgende lesdag
mee te nemen en in te leveren.



3 Klankervaringen


Het zelf ondergaan van klankmassages en/of klanksessies levert zeer veel informatie op over het werken met klank.

Gedurende de opleiding word je geacht drie van zulke ervaringen te ondergaan. Dat mogen drie verschillende ervaringen zijn maar je kan er ook voor kiezen de verdieping in te gaan door drie keer een zelfde klankaanbod of klanksessie te ondergaan.

Dit kan bij één van de docenten maar in overleg ook ergens anders.



Copyright @ All Rights Reserved