'" It is your mind that creates this world."


                                                                 de Boeddha


Affirmeren


Binnen het Tibetaans boeddhisme wordt wel gezegd dat je voor je spirituele ontwikkeling je grootste fijngevoeligheid nodig hebt.

Dat geldt ook voor affirmeren. Het is een blijvend en nauwlettend nagaan of de affirmatie nog steeds bij je aansluit, of je gevoel en voorstellingsvermogen er (op termijn) in mee kunnen gaan of dat de stap bijgesteld mag worden.


Kortom je affirmatie moet "behapbaar" zijn voor je hele systeem. Wanneer je je gevoelens negeert kan het zijn dat de affirmaties je enorm tegen gaan staan en zij uiteindelijk als een soort boemerang op je terug slaan.


Wanneer dit je overkomt is het zaak tijdelijk terug te schakelen naar iets kleins.

Iets in het hier en nu dat je wel kan waarderen.

Dus: "Ja, het staat me enorm tegen deze dag met grauw weer te beginnen. En ik heb overal de balen van.

Maar... de deken waar ik nu onder lig is fijn zacht en warm. Fijn dat ik zo'n lekkere deken heb."

En dan herhaal je: "Fijn dat ik zo 'n lekkere deken heb!"


Je zoekt naar iets "inie-mini"-kleins wat je kan waarderen en wat jou een positieve gedachte en/of gevoel oplevert.

Dat kan weer de start zijn van een voorzichtige opbouw naar grotere affirmaties. 


Ook een leuke: "Zelfs dat affirmeren lukt me van geen kant, maar... ik accepteer mij zelf precies zoals ik ben."

En dan nog een keer: "Ik accepteer mij zelf precies zoals ik ben!" En voel dan ook dat dit zo is.

Of eigenlijk: Doe dit dan ook. Accepteer je zelf dan ook daadwerkelijk precies zoals je bent.


Het vraagt om creativiteit en fijngevoeligheid om affirmaties succesvol toe te passen.


Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus


In het boekje  "Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus" van Henk Fransen en Arnout Visser wordt het onderwerp "affirmeren" besproken in het hoofdstuk "Versterk je denken".


Wie het boekje nog eens wil nalezen kan deze gratis downloaden via deze link: Genezend Vermogen


Louise Hay


De in 2018 overleden Louise Hay heeft met haar boeken "Heel je lichaam" en "Je kunt je leven helen" het affirmeren wereldwijd voor breed publiek toegankelijk gemaakt. In de video "The universe loves grateful people" (18:40) vertelt ze meer over hoe affirmeren werkt.


"Met welk probleem we ook te maken hebben: onze ervaringen zijn de uiterlijke gevolgen van onze innerlijke gedachten." (Louise Hay)

 

"Hoe minder zelfhaat en schuldgevoelens we hebben, hoe beter het met ons gaat - en wel op elk gebied." (Louise Hay)


Secundair


Een spel met klank kent (ped)agogische doelen. Wanneer je bijvoorbeeld iemand vraagt "zijn" klankschaal aan te slaan wanneer hij aan de beurt is, oefen je concentratie, geduld en motoriek. Concentratie omdat hij op moet letten wanneer het zijn beurt is.

Geduld omdat hij op zijn beurt moet wachten. Motoriek omdat hij op de juiste manier moet aanslaan (en eventueel de schaal mag vasthouden).


Dit levert bovendien zelfvertrouwen op wanneer je de opdracht zó geeft dat hij gegarandeerd een succes-ervaring opdoet.

Dit kan versterkt worden door alles wat goed ging te benoemen. Zelfs wanneer iets niet lukt is er ook altijd iets dat wél goed ging.


Bijvoorbeeld: "Je sloeg wel een beetje naast de schaal maar je was wel precies op tijd. Helemaal goed!"

Of: "Je was misschien íets te vroeg maar het klonk wel héél mooi mooie aanslag!".


Zodra een groep kinderen of volwassenen tijdens een klankspel afhankelijk van elkaar (bijvoorbeeld door een soort van klank-estafette-spel) een doel moeten bereiken wordt samenwerken geoefend. Wanneer ze elkaar daarbij ook iets moeten gunnen of elkaar mogen aanmoedigen zit daar eveneens het trainen van sociale vaardigheden bij.


Primaire en secundaire klankeigenschappen van klankspelen en klank


Wanneer we met kinderen en klank werken kunnen we een onderscheid maken tussen de secundaire eigenschappen van het werken met klank en de primaire eigenschappen van welluidende klank zelf.Nog een voorbeeld: wanneer een iemand mooie klanken voor een groep toehoorders mag maken, worden de kwaliteiten zorg en zorgvuldigheid aangesproken.

Dit kan nog sterker door kinderen beleeft worden wanneer een kind een klankschaal op de buik van een ander kind mag laten klinken! Of bij volwassenen, ze enkele eenvoudige klankmassage-onderdelen te laten uitvoeren.


De trilling van de schaal vergroot bij diegene die ligt het lichaamsbewustzijn.

In het algemeen is de trilling van klankschalen geschikt om de sensopathisch ontwikkeling (ontwikkeling van en via de zintuigelijk beleving) te stimuleren. 

Door waarneming via de zintuigen verzamelen zij informatie over het eigen lichaam en de wereld om hen heen. De sensopathische ontwikkeling is vooral bij heel jonge kinderen en kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) belangrijk.


Wanneer we naar aanleiding van een klankervaring een tekening laten maken (of een andere manier van expressie aanbieden) stimuleren we de fantasie en de creativiteit.


Esthetisch vorming is ook aan de orde. Boventoonrijke klanken worden als mooi ervaren en schoonheid is heilzaam voor de ziel.

Of, wat alledaagser uitgedrukt: schoonheid wordt als aangenaam ervaren. Het schenkt ons een gevoel van harmonie en ontspanning. Het ondergaan van aangename boventoonrijke klanken versterkt het gevoel voor schoonheid (esthetiek).


Als laatste noemen we hier dat de met aandacht en zorgvuldigheid gemaakte klankinstrumenten, ook die door de kinderen/volwassenen zelf zijn gemaakt, vragen om een respectvolle omgang. Door dit zelf voor te doen en het te benoemen kunnen we met name kinderen leren dat met liefde en aandacht vervaardigde objecten waardevol zijn en hun respect verdienen.


Al de zojuist genoemde kwaliteiten zijn waardevolle (ped)agogische doelen die meekomen tijdens het spelen met klank en klankinstrumenten. Maar de bevordering van deze kwaliteiten is niet uitsluitend terug te vinden tijdens het werken met klank.

Een balspel bevordert namelijk ook de samenwerking. En elkaar in de klas masseren, zoals in Zweden en ook op enkele scholen in Nederland wordt gedaan, vraagt ook om zorgvuldigheid en zorg voor de ander.


Omdat de hierboven genoemde kwaliteiten, eigenschappen zijn die meekomen wanneer we spelen met klank, maar niet uitsluitend bij klankspelen te vinden zijn, noemen we ze hier "secundaire eigenschappen" van (het spelen met) klank .


Primair


Klank heeft daarnaast ook eigenschappen die wel specifiek klank-gebonden zijn.

Dit noemen we in de opleiding de "Primaire Klankeigenschappen".

We onderscheiden de volgende primaire klankeigenschappen:Luisteren


Klank oefent als niets anders het luisteren. Met als gevolg dat het bewustzijn van de wereld van geluid toeneemt.

Dit verrijkt je wereld en maakt ook dat we hygiënischer met geluid/klank om kunnen gaan.

Bovendien kan het luisteren naar klank het psychologisch luisteren aansporen.

Niet alleen "doen" is belangrijk, "niet doen", het (in stilte) luisteren naar.... de ander, jezelf, naar "wat is", is ook belangrijk.Klank reist door alle lagen 


Boventoonrijke klanken (van onder andere Tibetaanse en Nepalese klankschalen) spreken het hele "systeem" aan waardoor ze niet alleen hart en hoofd maar daarbij bovendien het lichaam en, als je wilt, "de ziel" met elkaar in verbinding brengen.

De welluidende klanken "masseren" ons zowel van buitenaf als van binnenuit waardoor spanning op elk niveau wordt uitgenodigd om los te laten.

Uiteraard geldt dit alleen voor klanken die we als aangenaam ervaren: van een kettingzaag naast ons oor schrikken we alleen maar.

Dat zal ons alleen maar doen verkrampen. Dat geldt overigens ook voor te hard aangeslagen of te indringend klinkende klankschalen.

Ook hier kunnen we van schrikken of op een andere manier letterlijk onpasselijk van worden!Aandacht reist mee op klank


Onze aandacht wordt heel gemakkelijk meegenomen door klank, we "reizen" gemakkelijk op klank.

Sjamanen uit oude culturen maakten daar op hun manier dankbaar gebruik van. Wij kunnen er opnieuw gebruik van maken.

Klank is een heel toegankelijke en directe manier om te voelen hoe het met je is. Om te voelen: "Dit ben ik, hier ben ik"

Het brengt je gemakkelijk bij je zelf thuis.Vormkracht


Hans Jenny (Bazel, 1904 - 1972) was een Zwitsers natuurkundige en bestudeerde de vormkracht van klank op materie. Hij deed hiervoor vele experimenten. Op you tube zijn hier diverse fimpjes over te vinden. Hij was de grondlegger van cymatics (studie over golfverschijnselen in bijvoorbeeld licht en geluid) en werd in zijn werk vooral beïnvloed door Ernst Chladni en zijn Chladni-patronen.


Veel klankwerkers beroepen zich er op dat welluidende klanken een positieve afdruk geven op onze cellen en ze op die manier aanmoedigen om hun natuurlijke harmonische staat opnieuw aan te nemen. Het zou daarmee het zelf-genezend vermogen van de mens stimuleren.


De uitnodiging tot (innerlijk en uiterlijk) luisteren, het in trilling brengen van al onze lagen, klank als vervoermiddel van onze aandacht en de vormkracht zijn heel specifiek klank-gebonden eigenschappen.

Om die reden noemen we ze binnen de opleiding "primaire klankeigenschappen".

Illustratief beeldmateriaal


Hieronder twee video's die de vormkracht van klank in beeld brengen. In dit geval een van de stem en een van een gong.


Daarnaast een ongeveer 10 jaar oud verslag met informatie over de werking van klank door Erik Karsemeijer.Tonoscope en de menselijke stem (1:42)

 

Alexander Lauterwasser

Water Klank Beelden

van een Gong (3:36)


Intake klankschaalmassage

Omdat er een aantal omstandigheden zijn waarin we liever geen klankmassage toepassen zullen we wanneer we iemands achtergrond niet kennen een aantal vragen moeten stellen. De meest algemene: zijn er op lichamelijk-, emotineel of psychologisch gebied bijzonderheden?

Frija Prins (Integraal Klankwerk, www.laathetklinken.nl) en Margreet Ouderkerken-Bark (Klank & Ontspanning) hebben zowel een medische als muziekagogische achtergrond. Zij hebben voor de Academie voor Klank enkele formulieren en een anamnese-vragenlijst opgesteld die je kunt gebruiken als je dat zou willen. Bedoeld voor eigen gebruik in je praktijk.  

Aangeraden volgorde van lezen:

1.   Voorbereiding verantwoorde klanksessie

2.   Klankanamnesevragen voor ontvanger

3.   Anamnese voor klank – stroomschema


Let wel, wanneer je inderdaad met formulieren wilt werken om je zelf van rechtswege te beschermen zul je ook moeten voldoen aan de regels
van de privacywet omdat je dan ook deze persoonsgegevens wilt bewaren. 

Thuisopdrachten


Dagelijkse meditatie (spirituele laag)


De dagelijkse meditatie kan je nu in stilte beginnen en afsluiten.

Wel kan het zinvol zijn om als markering bij aanvang en afsluiting één keer een klankschaal aanslaan. Dit heeft als voordeel dat je het voor je zelf heel duidelijk afbakent. Nú begin ik, nú zit ik in stilte en let ik op mijn ademhaling en nú rond ik af. Een meditatie behoort volgens het Tibetaans Boeddhisme goed aan het begin, goed in het midden en goed aan het einde te zijn, dit kan je door deze markering bewerkstelligen. Je kan in plaats van het aanslaan van een klankschaal ook met de handen tegen elkaar en voor je hart geplaatst een buiging maken of een andere voor je zelf passende rituele handeling uitvoeren.

Als punt om de ogen, wanneer geopend, op te richten kan je iets moois neerzetten: een bloem, een kaars een mooie kaart of mandala. Iets wat jij aangenaam vindt om naar te kijken. Sommige mensen ervaren dit als behulpzaam.


Verder blijft de oefening het zelfde: let in de stilte op de ademhaling. Wanneer je afdwaalt met je gedachten breng je deze licht en welwillend terug naar de ademhaling. Als het je helpt kan je iedere keer tot tien proberen te tellen. Wanneer je bij drie afgeleid bent begin je weer bij één.


Wanneer je daar de tijd voor wilt nemen zou je in plaats van 10 minuten ook de vaak gebruikte tijdsduur van 20 minuten kunnen proberen.

Dit maakt verschil.Werken met je affirmaties (emotionele en mentale laag)


Tijdens de lesdag heb je een of meerdere affirmaties opgesteld. Schrijf deze de komende periode regelmatig op en spreek ze, als de gelegenheid daar is, hardop uit en ook in je zelf. Probeer de affirmatie zoveel mogelijk met gevoel "te laden" door ook daadwerkelijk een voorstelling te maken van datgene wat je affirmeert. Hou je nadrukkelijk niet bezig met hoe de affirmatie dan werkelijkheid moet gaan worden. Net als een zaadje dat je plant heeft een affirmatie tijd nodig. De volgende lesdag komen we hier kort op terug.Volledige Klankschaalmassage (fysieke, emotionele en mentale laag): 2 x een serie van drie


Je hebt nu geleerd hoe je tijdens een klankmassage niet alleen op het lichaam maar ook er om heen kunt werken. De volgende thuisopdracht is omvangrijk maar je hebt er dan ook ruim de tijd voor. Vraag twee personen die bereid zijn drie keer een volledige klankmassage te ondergaan met minimaal twee weken tussen elke klankmassage. Maak van één van deze series een kort verslag van.
Kijk daarbij ook of er iets van een ontwikkeling, thema of rode draad bij de proefpersoon en jou merkbaar was en zo ja, beschrijf deze.


Dit geheel bewaren en graag voor de zevende lesdag opsturen.Optioneel: Werkplan


Naar aanleiding van je ervaringen (deze kunnen zijn met de proefpersonen uit de serie van drie maar uiteraard ook uit niet verplichte oefensessies met andere personen) kan je een globaal werkplan ontwikkelen. Wellicht merk je na een aantal klankmassages bij je zelf een voorkeur om op een bepaalde manier te beginnen (voorzijde, achterzijde, bij het hoofd, hart, buik, handen, voeten, op of juist om het lichaam) of een bepaalde volgorde aan te houden. Als het je helpt maak dan voor je zelf een globaal werkplan en schrijf deze uit.

Je hebt dan voor je zelf een (ongetwijfeld aan verandering onderhevig) uitgangspunt wanneer bij aanvang van een klankmassage nog niet duidelijk een plan of impuls in je is ontstaan. Lezen Digitale Reader


Het lezen en begrijpen van de primaire en secundaire klankeigenschappen. Dit helpt je verwoorden naar ouders, verzorgers, scholen en overige (reguliere) instellingen wat spelen en werken met klank kinderen kan opleveren. Het onderdeel "Klankspelen en klankinterventies" komt voort uit de opleiding Pedagogisch Klankwerk en we maken er ook hier op lesdag 3 kennis mee.
Enerzijds omdat werken met kinderen onderdeel is vanINtegraal KLankwerk, anderzijds omdat het je nieuwe ideeën oplevert om te werken met klank in het algemeen. Tijdens lesdag 3 gaan we, na de gastdocent Jeannette in de ochtend (onderdeel coaching), aan de slag met klankspelen en klankinterventies.3 Klankervaringen


Het zelf ondergaan van klankmassages en/of klanksessies levert zeer veel informatie op over het werken met klank.

Gedurende de opleiding word je geacht drie van zulke ervaringen te ondergaan. Dat mogen drie verschillende ervaringen zijn maar je kan er ook voor kiezen de verdieping in te gaan door drie keer een zelfde klankaanbod of klanksessie te ondergaan.

Dit kan bij één van de docenten maar in overleg ook ergens anders.Copyright @ All Rights Reserved