Een nieuwe tijdDe astrologische kalender van de Maya's is verdeeld in 13 tijdsperiodes (ba'k'tun) en beslaat in totaal een periode van 5125 jaar. De Maya's lieten deze kalender beginnen op 11 augustus 3114 voor Christus (volgens onze jaartelling) omdat zij hadden vastgesteld dat toen de wereld werd geschapen. Op 21 december 2012 liep de laatste ba'k'tun en daarmee deze totale tijdsperiode af.


Mayakalender uit Tecpán, Guitamale

Naar aanleiding van dit gegeven ontstond het idee dat er op 21 december 2012 een omslag zou plaatsvinden.


Onze oude manier van denken zou plaats maken voor een harmonisch en liefdevolle bewustzijn dat veel meer in termen van eenheid dan vanuit tegen-stellingen denkt. Er werd daarbij gewezen op het toenemende aantal kinderen die blijk gaven van dit nieuwe bijzondere bewustzijn.

Mayakalender

Hoewel het omstreden is wat de Maya's zelf voor opvattingen hadden over wat er na deze einddatum zou gebeuren en er ook wel beweerd wordt dat de berekening van de einddatum op een vergissing berust, is het onmiskenbaar dat er in deze tijd kinderen geboren worden met - om welke reden dan ook - een verhoogde gevoeligheid en opvallende eigen wijsheid. Ze hebben gemakkelijk toegang tot wat in dit kader de spirituele dimensie wordt genoemd en voelen grote betrokkenheid bij mensen, dieren, planten en de wereld in het geheel. Deze kinderen weten heel precies wat zij wel en niet willen en laten zich in sterke mate leiden door hun eigen inzicht.

Ze worden vanuit het Nieuwe Tijdsdenken onder andere "Nieuwe Tijdskinderen", "Indigo kinderen" of "Kristalkinderen" genoemd.


Als ouder ben je voor deze kinderen geen vanzelfsprekende autoriteit en regelmatig lopen zij vast op school omdat het huidige onderwijssysteem hen niet die ruimte biedt die zij nodig hebben om hun eigen ontwikkelingsweg te kunnen gaan.

Niet zelden krijgen deze kinderen, door de combinatie van hun grote gevoeligheid en de omstandigheden waarin zij geacht worden te  functioneren, een diagnose als AD(H)D, Asperger, Autisme of PDD-NOS.


Zo werd bijvoorbeeld Lorna Byrne, zelfs door haar eigen ouders, gezien als kind met een verstandelijk beperking terwijl ze geen beperking had maar continue afgestemd was op een andere werkelijkheid (namelijk een waarin engelen continue zichtbaar zijn).

Lorna Byrne is weliswaar geen kind van de Nieuwe Tijd (ze werd namelijk al in 1953 in Dublin geboren) maar is wel een goed voorbeeld van iemand die vanwege haar "anders" zijn verkeerd werd ingeschat.


We benoemen de fenomenen "Nieuwe Tijd"en "Nieuwe Tijdskinderen" hier niet om een discussie te voeren over het al dan bestaan van een spirituele dimensie. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. We brengen het onder de aandacht omdat deze kinderen ons uitdagen om onbevooroordeeld en met nieuwe ogen naar hen, onszelf en de wereld te kijken.


Kinderen die niet vanzelf mee kunnen of willen in ons opvoedings- en onderwijssysteem werpen door wie zij zijn automatisch de vraag op of zij zich aan de gevestigde orde dienen aan te passen of dat het tijd is voor nieuwe opvoedings- en onderwijswegen.
Lorna Byrne


Indigo kinderen


AkianeHoud een open blikNatuurlijk zijn niet alle kinderen die "anders" zijn speciaal begaafd.

Sommige kinderen hebben inderdaad een ontwikkelingsstoornis, een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking.


Maar ook deze kinderen hebben eigenschappen waar wij als "gezonde" volwassenen van kunnen leren.

Denk bijvoorbeeld eens aan het kunnen waarderen van iets kleins, het onvermogen zich anders voor te doen dan dat zij zijn, het aanwezig zijn in het moment, het argeloos kunnen knuffelen of het ons door "moeilijk gedrag" confronteren met ons zelf ....


Wanneer je hier oog voor hebt, stap je minder snel in de valkuil te denken dat jij degene bent die "het allemaal wel weet", dat jij degene bent die de hulpbehoevende helpt. Net iets voorbij het alledaagse denken blijken de rollen even zo vaak omgedraaid!


Kinderen leren van ons.

Maar wij even zo goed van hen. Of ze nu "normaal', "beperkt" of "begaafd" zijn.


Noot: We kijken allemaal door onze eigen gekleurde bril. Het is goed om je dit te realiseren. Het helpt je een kind keer op keer zo onbevangen als

         mogelijk is te benaderen.


 

Prachtig voorbeeld van het belang van een onbevooroordeelde kijk. Absoluut de moeite van het kijken waard:


Autistisch meisje in CanadaDe GongTijdens lesdag 10 doen we enkele ervaringen op met de gong.


De gong heeft net zo veel harmonische als disharmonische intervallen en bestrijkt daarmee ons hele (psychische) gebied: zowel dat wat we fijn en mooi in ons zelf vinden als dat wat we liever niet onder ogen (onbehaaglijke gevoelens of gedachten) komen kunnen door de klank van de gong worden aangeraakt.


De impact van grote gongs is zodanig dat er globaal genomen twee bewegingen mogelijk zijn: óf je geeft je er aan over, óf je wilt weg. Een middenweg lijkt er bijna niet te zijn. Dit maakt dat er mensen zijn die het uitgesproken fijn vinden om zich onder te dompelen in de klank van de gong en zich (soms eindelijk) thuis voelen komen in zichzelf. Maar ook dat er mensen zijn die de klank ervan liever niet of in beperkte mate willen ervaren.


Ook kan iemand het geluid in eerste instantie bedreigend vinden maar wanneer het hem/haar lukt om dit gevoel toe te laten en te ondergaan hij/zij vervolgens een aangename nieuwe ruimte in zichzelf gewaar wordt.


Regelmatig beleven mensen het ondergaan van de klank van de gong als een soort “oer”-gebeuren. Vanwege dit gegeven kan je zeggen dat de gong het instrument van de “grote overgangen” (geboorte, dood, inwijdingen) is en neemt zij een bijzondere plaats in binnen het klankwerk.


Kinderen vinden de gong meestal machtig interessant. Door de grote impact is voorzichtigheid en grote oplettendheid echter geboden wanneer je besluit een gong te gebruiken in het werken met kinderen (en volwassenen).Gongs vinden hun oorsprong in Zuidoost-Azië en gaan terug tot ongeveer 2000 jaar voor Christus. Ze werden gebruikt bij ceremonies en rituelen. Er zijn veel verschillende gongs, binnen de opleiding gebruiken we de Chao-gong (ofwel Tam-tam) en Wind-gong (ook wel fengong of Sonnengong genoemd).Chao-gong

De Chao gong is gemaakt van elektrolytisch koper en tin.

Deze gong is bijna helemaal plat met een opstaande buitenrand die naar achterzijde toe is omgebogen.

Het middelpunt en de rand van een Chao gong hebben aan beide zijden nog de zwarte laag koperoxide die gevormd wordt tijdens het maakproces van de gong. De rest van de gong is blank gepoetst. Chao gongs zijn er in een serie van 18 cm tot ruim 2 meter in doorsnee.

De oudste Chao gong werd ontdekt in een graftombe in het gebied van Guangxi  Zhuang in China. Hij wordt gedateerd in de vroege westerse Han Dynastie (202 v.Chr. tot 5 n. Chr.). (bron: Phoenix Import)

De windgong is een vlakke ronde schijf met slechts weinig grondtoon maar overwegende boventonen die lang naklinken. Ze zijn gemaakt van elektrolytisch koper en tin. Traditioneel wordt een windgong bespeeld met een grote zachte klopper, waarmee een flinke klank gemaakt wordt. (bron: Phoenix Import)


Wind-gong

(met excuses voor de schelle geluidskwaliteit van de opname)


Analyse van bloed voor en na 20 minuten klank met gong
Afronding


We naderen de laatste lesdag en dat betekent dat we ons bezighouden met de afronding van de opleiding en de thuisopdrachten.

Zie vooral ook onder "verslagen" of alles is ingeleverd wanneer je in aanmerking wilt komen voor een certificaat.Boek thuis?


Heb je nog het boek "Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus" in huis dan deze de laatste lesdag meenemen en inleveren.Schalen


Een schalenset van de opleiding kan je óf zelf overnemen of meenemen en inleveren op de laatste lesdag.
Graag per email laten weten of je de set wilt overnemen. Wanneer je dat niet wilt ontvang je een factuur voor de huur.
Wil je dat wel dan aangeven welk setnummer je hebt en of je de kloppers er bij wilt of niet. Verslagen


Hier onder een overzicht van de verslagen die voor het certificaat voorwaarde zijn om te hebben opgestuurd (details zijn terug te lezen bij de afzonderlijke lesdagen).


Verslag fysieke klankschaalmassage

Een kort verslag van een fysieke klankschaalmassage gegeven aan een volwassen proefpersoon: datum, wie (man / vrouw / leeftijd), wat viel je op, welke vragen er omhoog kwamen (maximaal 1 A4) plus feedback van de proefpersoon (wat heeft deze aan jou gemeld naderhand).


Twee verslagen van een serie van drie volledige klankmassages

Een verslag van twee personen die drie keer bij jou een volledige klankschaalmassage (fysieke, emotionele en mentale laag) hebben ondergaan met minimaal twee weken tussen elke klankmassage. Kijk daarbij ook of er iets van een ontwikkeling, thema of rode draad bij de proefpersoon en jou merkbaar was en zo ja, beschrijf deze.


Verslag van twee keer klankspelen of -interventies

Verslagen van twee maal werken met klank, individueel of in groepsverband. Foto's van de opstelling vooraf, tijdens en/of na de activiteit zijn welkom. Denk bij het verslag aan het vermelden van de datum, het aantal deelnemers, de leeftijd of leeftijdscategorie, de activiteit, wat er aan beleefd werd, eventuele bijzonderheden en leuke of opvallende uitspraken.


Korte inhoudelijke weergave van 3 klankervaringen

Gedurende de opleiding word je geacht drie (individuele) klankervaringen te ondergaan. Kort aangeven wat je wanneer bij wie hebt ondergaan of gedaan en wat het je gebracht heeft. Klankervaringen bij mij (Pim) of Dorien ondergaan hoeven niet in een verslag teruggekoppeld te worden.


Thuisopdrachten


Meditatie


"Meditatie is niets anders dan een hulpmiddel om je bewust te maken van je ware zelf, dat niet door jou gemaakt is en niet gemaakt hoeft te worden omdat je het al bent." (uitspraak van een oosterse meditatieleraar)


Vrije kunstzinnige creatie


Welke ontwikkeling is gedurende de opleiding Pedagogisch Klankwerk bij jou in gang gezet?

Probeer dit op een kunstzinnige manier vorm te geven. Tijdens lesdag 9 presenteer je jouw creatie en licht je deze toe.

(details voor deze opdracht zijn terug te lezen bij lesdag 7).Copyright @ All Rights Reserved